Events

 • Thu
  12
  Mar
  2020

  Messy Church - Jonah

  3:30 pmGirton Baptist Church
 • Fri
  13
  Mar
  2020

  Messy Church - Messy Science

  3:30 pmGirton Baptist Church
 • Thu
  02
  Apr
  2020

  Messy Easter

  3:30 pmGirton Baptist Church
 • Thu
  14
  May
  2020

  Messy Church - Prayer

  3:30 pmGirton Baptist Church
 • Thu
  11
  Jun
  2020

  Messy Church - Feeding the 5000

  3:30 pmGirton Baptist Church
 • Thu
  09
  Jul
  2020

  Messy Church - The Lost Coin

  3:30 pmGirton Baptist Church